ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ “BÌNH ĐẲNG GIỚI” (11:38' 17/6/2019)
Mục tiêu của “Bình đẳng giới” là xóa bỏ phân biệt về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

 Có thể nói Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Bình đẳng giới là nam và nữ đều được tiếp cận với giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị,... Bình đẳng giới có nghĩa rằng không còn sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, phụ nữ và nam giới cùng có địa vị bình đẳng trong xã hội. Bình đẳng không có nghĩa là nam giới và phụ nữ hoàn toàn như nhau mà là các điểm tương đồng và khác biệt giữa họ được thừa nhận và tôn trọng.

Tổ chức SNV và Bộ NN&PTNT thời gian qua trong lĩnh vực Nông nghiệp thông minh với khí hậu, Tăng quyền năng kinh tế phụ nữ và Năng lượng, và Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (FLOW/EOWE do Chính phủ Hà Lan tài trợ); thông qua các buổi tập huấn về Giới và Bình đẳng giới trong Nông nghiệp, đã trả lời câu hỏi tại sao phải thực hiện bình đẳng giới? Thực hiện bình đẳng giới là đảm bảo quyền con người. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Thực hiện bình đẳng giới đem lại lợi ích cho phụ nữ và xã hội.


Tổ chức SNV tập huấn tại Bình Thuận

Tại Điều 18 - Luật Bình đẳng giới quy định bình đẳng giới trong gia đình: Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình; bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình cũng như trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển”.


Họp triển khai Hệ thống thông tin giá cả nông sản 

Cũng trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” tại Bình Thuận đến năm 2020; Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng “Hệ thống hỗ trợ thị trường giá cả một số sản phẩm nông sản chủ lực của Bình Thuân”, tập trung vào mục tiêu cung cấp, hỗ trợ thông tin tới người sản xuất (tập trung ở bộ phận sản xuất Nữ) thanh long, Điều, lúa về giá cả của sản phẩm; qua đó, người sản xuất sẽ vạch ra định hướng, kế hoạch sản xuất tốt hơn cho sản phẩm của mình.

CB.