Đang online: 30
Hôm nay: 523
Trong tuần: 3079
Trong tháng: 3079
Tổng truy cập: 37257

Xuất bản Bản tin thị trường nông sản Quốc gia

Thứ Sáu 08/05/2020 17:18
27

Để tìm hiểu về thông tin thị trường nông sản và định hướng phát triển thị trường, bà con có thể truy cập vào trang Web của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản qua địa chỉ sau: http://www.chebien.gov.vn/Pages/Bao-Cao-Thuong-Ky-CSDL.aspx

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản; qua đó, ngày 18/2/2020 Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản đã có công văn số 107/CBTTNS-TN V/v Thông tin thị trường nông sản hàng tháng.

Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh. Bản tin được đăng tải, cập nhật định kỳ trên trang thông tin điện tử của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

Ngoài truy cập tìm hiểu thông tin, bà con nông dân có thể thông tin, đóng góp về tình hình các mặt hàng nông sản đối với lĩnh vực giá cả, sản lượng và biến động thị trường; đây cũng là góp phần hoàn thiện hơn, hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và người nông dân; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nông sản bền vững.

Ý kiến đóng góp (nếu có) gửi về Cơ quan thường trực theo địa chỉ:

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (phòng Thị trường trong nước); địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com; Điện thoại: 024-37711120.

CB