GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (25/10/2019) (8:24' 28/10/2019)
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
STT Nhóm hộ Bảng giá nông sản
Ngày:
25-10-19
1 Hàm Thuận Nam - Thanh long Gia TL L1-2-3-xo (nghin d/kg):  Kien Sinh: T:14-12-10-9; D:---; Hong Thai Duong: T: 14,5-12-11-8; D:---;  
2 Hàm Thuận Bắc - Thanh long Gia TL L1-2-3-xo (nghin d/kg):  Hoa Le: T:13-11-9-10; D:---; Nhu Y: T:14-12-10-11; D:---
3 Hàm Thuận Bắc - lúa Gia mua lua tuoi-kho (nghin d/kg) Hong Phuc: ML48: -5,9; DT8: -; Vo Thue: ML48: -5,7; DT8: -
5 Tuy Phong - lúa Gia mua lua tuoi-kho (nghin d/kg) Long thao: ML48: 5,1-6,2; DT8: -; Long Dien 1: ML48: 5-6; DT8: 5,1-6,2
4 Tuy Phong -  thanh long Gia TL L1-2-3-xo (nghin d/kg):  Chi Cong: T:16-14-10-12; D:23-20-15-17; Phong Phu: T:16-14-10-13; D:22-20-14-16
6 Đức Linh - Cao su Gia cao su (mu nuoc d/TSC) - (mu tap nghin d/kg) tại CS:  Chau Long: 250-12; Nguyen Tri Du: 250-12; Duc Thuan: 250-12
8 Đức Linh - Lúa Giá lua tuoi-kho (nghin d/kg) tại CS: Nguyen Thi Thao: OM: 5,2-; DT8: 5,2-; Co Hoa: OM: 5,2-; DT8: -; Nguyen Thi Dep: OM: 5,2-5,8; DT8: -