Đang online: 14
Hôm nay: 9
Trong tuần: 795
Trong tháng: 9291
Tổng truy cập: 128948

GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (6/12/2019)

Thứ Bảy 07/12/2019 18:07
153
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
NHẬP NGÀY: 03-12-19 06-12-19
Khu vực Nguồn thông tin Mã hàng hóa Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Giá kỳ trước   Giá kỳ này
03-12-19 06-12-19
Hàm Thuận Nam Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                      -                 10.000  
Loại 2 đ/kg                      -                   9.000  
Loại 3 đ/kg                      -                   7.000  
đ/kg                      -                   6.000  
Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                      -                 11.000  
Loại 2 đ/kg                      -                   9.000  
Loại 3 đ/kg                      -                   8.000  
đ/kg                      -                   5.000  
Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                      -                 10.000  
Loại 2 đ/kg                      -                   8.000  
Loại 3 đ/kg                      -                   6.000  
đ/kg                      -                   5.000  
Hàm Thuận Bắc HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 7.000                 8.000  
Loại 2 đ/kg                 6.000                 6.000  
Loại 3 đ/kg                 4.000                 4.000  
đ/kg                 5.000                 5.000  
Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 7.000                 8.000  
Loại 2 đ/kg                 5.000                 6.000  
Loại 3 đ/kg                 4.000                 4.000  
đ/kg                 5.000                 5.000  
Tuy Phong HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 8.000                 8.000  
Loại 2 đ/kg                 7.000                 7.000  
Loại 3 đ/kg                 4.000                 4.000  
đ/kg                 6.000                 6.000  
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               30.000               30.000  
Loại 2 đ/kg               27.000               27.000  
Loại 3 đ/kg               23.000               23.000  
đ/kg               25.000               25.000  
HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 8.000                 8.000  
Loại 2 đ/kg                 7.000                 7.000  
Loại 3 đ/kg                 4.000                 4.000  
đ/kg                 6.000                 6.000  
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               30.000               30.000  
Loại 2 đ/kg               27.000               27.000  
Loại 3 đ/kg               23.000               23.000  
đ/kg               25.000               25.000  
Hàm Thuận Bắc Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 6.000                 6.000  
Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                 5.800                 5.800  
Tuy Phong Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.200                 5.200  
Khô đ/kg                 6.200                 6.200  
HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.100                 5.100  
Khô đ/kg                 6.200                 6.200  
Đức Linh Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800  
Khô đ/kg                 5.200                 5.300  
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800  
Khô đ/kg                      -                         -    
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 5.000                 4.900  
Khô đ/kg                 5.300                 5.300  
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -    
Khô đ/kg                      -                         -    
Tánh Linh Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                       -    
Khô đ/kg                 6.000                       -    
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                       -    
Khô đ/kg                 6.100                       -    
Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.900                       -    
Khô đ/kg                 5.800                       -    
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                       -    
Khô đ/kg                 6.100                       -    
Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                       -    
Khô đ/kg                 6.000                       -    
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                       -    
Khô đ/kg                 6.100                       -    
Đức Linh DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    265                    280  
Mủ tạp đ/kg               13.000               14.000  
DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    265                    275  
Mủ tạp đ/kg               13.000               14.000  
Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    265                    280  
Mủ tạp đ/kg               13.000               14.000  
Tánh Linh Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                       -    
Mủ tạp đ/kg               11.000                       -    
Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    245                       -    
Mủ tạp đ/kg               12.000                       -    
Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                       -    
Mủ tạp đ/kg               11.000                       -