Đang online: 29
Hôm nay: 522
Trong tuần: 3078
Trong tháng: 3078
Tổng truy cập: 37256

GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (13/10/2019)

Thứ Sáu 13/12/2019 15:22
27
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
NHẬP NGÀY: 10-12-19 13-12-19
Khu vực Nguồn thông tin Mã hàng hóa Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Giá kỳ trước   Giá kỳ này Mức tăng (giảm) Tỷ lệ tăng (giảm) (%)
10-12-19 13-12-19
Hàm Thuận Nam Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               10.000               13.000   3.000 23
Loại 2 đ/kg                 8.000               12.000   4.000 33
Loại 3 đ/kg                 6.000               10.000   4.000 40
đ/kg                 5.000                 8.000   3.000 38
Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               10.000               14.000   4.000 29
Loại 2 đ/kg                 9.000               12.000   3.000 25
Loại 3 đ/kg                 7.000               10.000   3.000 30
đ/kg                 5.000                 8.000   3.000 38
Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                      -                         -        
Loại 2 đ/kg                      -                         -        
Loại 3 đ/kg                      -                         -        
đ/kg                      -                         -        
Hàm Thuận Bắc HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 9.000               10.000   1.000 10
Loại 2 đ/kg                 7.000                 8.000   1.000 13
Loại 3 đ/kg                 5.000                 6.000   1.000 17
đ/kg                 6.000                 7.000   1.000 14
Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 9.000               10.000   1.000 10
Loại 2 đ/kg                 7.000                 8.000   1.000 13
Loại 3 đ/kg                 5.000                 6.000   1.000 17
đ/kg                 6.000                 7.000   1.000 14
Tuy Phong HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               12.000               12.000   0 0
Loại 2 đ/kg               10.000               11.000   1.000 9
Loại 3 đ/kg                 7.000                 7.000   0 0
đ/kg                 9.000               10.000   1.000 10
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               35.000               37.000   2.000 5
Loại 2 đ/kg               32.000               35.000   3.000 9
Loại 3 đ/kg               28.000               28.000   0 0
đ/kg               30.000               32.000   2.000 6
HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               12.000               12.000   0 0
Loại 2 đ/kg               10.000               11.000   1.000 9
Loại 3 đ/kg                 7.000                 7.000   0 0
đ/kg                 9.000               10.000   1.000 10
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               35.000               37.000   2.000 5
Loại 2 đ/kg               32.000               35.000   3.000 9
Loại 3 đ/kg               28.000               28.000   0 0
đ/kg               30.000               32.000   2.000 6
Hàm Thuận Bắc Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 6.100                 6.100   0 0
Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 5.900                 5.900   0 0
Tuy Phong Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.200                 5.200   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.200   0 0
HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.100                 5.100   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.200   0 0
Đức Linh Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800   0 0
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.900                 4.900   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Tánh Linh Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.700                 4.600   -100 -2
Khô đ/kg                 5.800                 5.700   -100 -2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                 5.100   100 2
Khô đ/kg                 6.000                 6.100   100 2
Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.700   -100 -2
Khô đ/kg                 5.700                 5.600   -100 -2
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.000                 5.000   0 0
Khô đ/kg                 6.000                 6.000   0 0
Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.900                 4.800   -100 -2
Khô đ/kg                 5.000                 5.000   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                 5.100                 5.000   -100 -2
Khô đ/kg                 6.100                 6.000   -100 -2
Đức Linh DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    280                    285   5 2
Mủ tạp đ/kg               14.000               14.500   500 3
DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    280                    285   5 2
Mủ tạp đ/kg               14.000               14.500   500 3
Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    280                    285   5 2
Mủ tạp đ/kg               14.000               14.500   500 3
Tánh Linh Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                    240   0 0
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000   0 0
Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    245                    245   0 0
Mủ tạp đ/kg               12.000               12.000   0 0
Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    240                    240   0 0
Mủ tạp đ/kg               11.000               11.000   0 0