Đang online: 24
Hôm nay: 477
Trong tuần: 3033
Trong tháng: 3033
Tổng truy cập: 37211

Thị trường nông sản Quốc gia Tháng 8

Thứ Năm 10/09/2020 08:09
28
Thực hiện công tác thông tin về thị trường nông sản, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường Nông nghiệp (sau đây gọi là Cơ quan thường trực) xin gửi đến quý cơ quan, đơn vị Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản, số phát hành tháng 08 năm 2020 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh. Bản tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản tại địa chỉ: http://www.chebien.gov.vn/Pages/BaoCaoDinhKy.aspx  Chi tiết Thông tin thị trường nông sản xem tại đây: Final_Thang8.2020.pdf