Thông báo đính chính (7:35' 24/5/2016)

Tháng 4/2016, Trung tâm KNKN Bình Thuận phát hành cuốn Thông tin KNKN Bình Thuận số 65/2016. Tuy nhiên, do trong quá trình biên tập chưa kỹ lưỡng nên dẫn đến sai sót về số Giấy phép xuất bản. Giấy phép xuất bản cho cuốn Thông tin KNKN Bình Thuận số 65/2016 là số 21/GP-STTTT ngày 14/4/2016, không phải là số 65/GP-STTTT ngày 11/4/2016 như đã đăng.

Ban biên tập xin phép được đính chính lại, chân thành xin lỗi bạn đọc, quý cơ quan, tổ chức.


Các tin tiếp
Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận - Số 65-2016   (16/6/2016)
Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận - Số 64-2016   (3/2/2016)
Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận - Số 63-2015   (11/1/2016)
Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận - Số 62-2015   (11/1/2016)
Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận - Số 61-2015   (24/9/2015)
Trang
1