Kỹ thuật trồng lúa cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ (14:2' 14/3/2017)