Đang online: 26
Hôm nay: 282
Trong tuần: 2345
Trong tháng: 9427
Tổng truy cập: 602475

DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 11 NĂM 2020

Thứ Năm 31/12/2020 21:41
996

Lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính đến ngày 10/11/2020 là 11.261,856 ha đạt 108,28% kế hoạch Tỉnh giao 10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020.

Trong đó, diện tích cụ thể của các huyện, thị xã, thành phố đến tháng 10/11/2020 như sau:

Địa phương

DT có đếntháng 10/10/2020

Diện tích thực hiện trong tháng 11/2020

DT có đến tháng 10/11/2020

Tỷ lệ % so với kế hoạch tỉnh giao phấn đấu đến cuối năm 2020

Cấp mới và tăng trong tái cấp

Tái cấp

Giảm qua tái cấp

A

1

2

6

4

5

6

Hàm Thuận Nam

6.854,908

25,700

10,00

6.890,608

106,97

Hàm Thuận Bắc

3.341,969

11,300

101,79

1,200

3.455,063

110,42

Bắc Bình

546,694

55,840

602,534

123,54

Tp.Phan Thiết

89,841

89,841

99,99

Tx.La Gi

147,050

147,050

96,29

Hàm Tân

41,360

41,360

70,39

Tuy Phong

35,400

35,400

87,62

Cộng

11.057,222

92,840

111,794

1,200

11.261,856

108,29

 Chi tiết xem file đính kèm: BC tien do VietGAP T11.signed.signed.20.pdf

Linh Linh