Đang online: 19
Hôm nay: 50
Trong tuần: 2113
Trong tháng: 9195
Tổng truy cập: 602243

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022)

Thứ Ba 17/01/2023 15:00
387

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022)

Ngày 30/12/2022, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 2284-QĐ/ĐUK công nhận Chi bộ Trung tâm Khuyến nông thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). Để đạt được danh hiệu nói trên, những năm qua, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông (Chi bộ Trung tâm) thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện được giao các nhiệm vụ chính do cấp trên giao hàng năm, như: Chương trình chuyển đổi cơ cấu câu trồng; Chương trình khuyến nông chăn nuôi; Chương trình khuyến ngư thuỷ sản; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo liên kết chuỗi; Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; Công tác thông tin tuyên truyền; ... Bên cạnh đó, còn chủ trì và phối hợp các Viện, Trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm kỹ thuật và DVNN các huyện thực hiện thêm nhiều chương trình, đề tài dự án khác như: Dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa”; Dự án UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp và HTX gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 và hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận). Phối hợp Viện chăn nuôi (Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây) thực hiện mô hình chăn nuôi cừu. Thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác Chương trình "Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp" (FLOW/EOWE Việt Nam) ..

 

Chi bộ Trung tâm hiện có 23 đảng viên (21 Đảng viên chính thức và 02 Đảng viên dự bị), độ tuổi bình quân từ 28 đến 53, trong đó trình độ: 03 Thạc sĩ, 17 đại học, 01 cao đẳng và 02 trung cấp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01 đồng chí và trung cấp 11 đồng chí. Trong giai đoạn 05 năm từ 2018 - 2022, Chi bộ Trung tâm luôn chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải tiến nội dung sinh hoạt, lề lối làm việc. Trên cơ sở quán triệt nghị quyết của Đảng cấp trên, để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các mặt công tác chuyên môn, định kỳ hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức họp thảo luận một cách dân chủ và ra nghị quyết lãnh đạo, xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh những mặt tồn tại, yếu kém để không ngừng vươn lên. Nhờ đó, mỗi một đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết, kế hoạch đã đề ra.

 

  Đặc biệt, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên có vai trò quan trọng. Chi bộ luôn quan tâm, chăm lo, công tác phát triển đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ có kế hoạch phát triển đảng viên và Chi bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành nghiêm quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên, Chi bộ còn lồng ghép đánh giá nội dung thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” … Ngoài ra, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trước quần chúng; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt, hội họp…

 

Trong 5 năm qua, Chi bộ luôn quan tâm xây dựng đơn vị phát triển toàn diện về mọi hoạt động; đơn vị “an toàn ninh trật tự” “đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục (2017 - 2021) và được công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” năm 2022; thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ viên chức; không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn bức xúc của viên chức, người lao động; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên 05 năm liền (2018 - 2022) được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

 

Với nhiều thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022)./.

Nguyễn Khắc Duy