MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÔN TRÙNG HẠI KHO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CÁC LOẠI THUỐC KHỬ TRÙNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG (16:19' 9/10/2017)

Trong tháng 8/2017, thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TT&BVTV, ngày 15/8/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật tại các kho bảo quản nông sản và các cơ sở sản xuất, gia công, chế biến và tiêu thụ hàng thực vật trên địa bàn tỉnh.

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Thị xã La Gi đã điều tra sinh vật hại 7.174,5 tấn nông sản (bao gồm mì lát, mè, lúa, gạo, bắp,…) được cất trữ, bảo quản trong kho của 23 cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện, thị xã. Qua điều tra phát hiện 14 loại mọt hại thông thường với mật độ thấp, chưa phát hiện sinh vật hại lạ cũng như đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống của Việt Nam.

Nhìn chung trong quá trình kiểm tra thực tế cho thấy phần lớn các cơ sở đã quan tâm, kiểm tra, theo dõi hàng hóa trong kho chứa, kịp thời phát hiện các sinh vật gây hại và có biện pháp xử lý kịp thời tránh thất thoát như thuê các tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng hoặc mua thuốc khử trùng kho Quickphos 56% (có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2016) để xử lý.

Một số đối tượng côn trùng kho xuất hiện phổ biến trong các kho chứa lúa, gạo, mì lát và các cơ sở xay xát lúa gạo:

1. Mọt thóc đỏ (Tribolium castaneum)


2. Mọt thóc tạp (Triboium confusum)


3. Mọt đục thân nhỏ (Rhizopertha dominica)


4. Mọt gạo (Sitophilus oryzae)


5. Mọt khuẩn nhỏ (Alphitobius diaperinus)


Các loại thuốc khử trùng kho (có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2016 và Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT ngày 8/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

 

STT

HOẠT CHẤT

TÊN THƯƠNG PHẨM

1

Aluminium Phosphide

Alumifos 56% tablets

2

Celphos 56% tablets

3

Fumitoxin 55% tablets

4

Phostoxin 56% viên tròn, viên dẹt

5

Quickphos 56%

6

Mephos 56 TB

7

Deltamerthrin (min 98%)

K – Obiol Ò 25WP, 10SC, 10ULV

8

Magnesium phosphide

Magtoxin 66 tablets, pellet

9

Pirimiphos – Methyl (min 88%)

Actellic 50EC

                                 Đinh Đức Huy - Chi cục Trồng Trọt và BVTV 


Các tin tiếp
MINI-Pan và giải pháp canh tác thích ứng biến đổi khí hậu   (20/8/2018)
NHỮNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG ƯƠNG TÔM HÙM GIỐNG   (18/4/2018)
Hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiếu nước cho đàn vật nuôi   (17/4/2018)
Khuyến nông: đa dạng hóa mô hình dịch vụ   (12/4/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2018   (22/2/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2018   (22/1/2018)
Cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa Trichlorfon và Carbofuran   (12/1/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2018   (2/1/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2017   (11/12/2017)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2017   (4/12/2017)
Trang
123