KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH (8:8' 9/11/2017)

Căn cứ Công văn số 1853/QLCL-CL2 ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản về việc sử dụng sản phẩm nhãn ghi phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng trong xử lý nông sản sau thu hoạch; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Bình Thuận thông báo và đề nghị các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản sau thu hoạch như sau:

1. Chấm dứt/không sử dụng sản phẩm chứa các hoạt chất: Gibberellic Acid (trên thị trường, thường với tên thương phẩm GA3), Ethephon, Methionine, Etylen (thường với tên thương phẩm: phân bón lá, phân bón lá cao cấp HPC-97) trong xử lý nông sản sau thu hoạch với bất cứ hình thức nào.

          Lưu ý:

          - Cơ sở thu mua, sơ chế trái thanh long: Không sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất Gibberellic Acid (GA3) để pha vào nước xử lý (nhúng, phun, rửa,…) trái thanh long sau thu hoạch.

          - Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh trái cây (sầu riêng, mít, chuối, bơ,…): Không sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất Ethephon, Methionine, Etylen để pha vào nước xử lý (nhúng, phun, rửa,…) hoặc để ủ trái cây sau thu hoạch.

          2. Thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với hành vi: Sử dụng sản phẩm chứa các hoạt chất: Gibberellic Acid (GA3), Ethephon, Methionine, Etylen trong xử lý nông sản sau thu hoạch không đúng theo quy định của pháp luật.

MS


Các tin tiếp
MÔI TRƯỜNG HÔM NAY – CUỘC SỐNG NGÀY MAI!   (20/6/2018)
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới   (20/6/2018)
HỘI CHỢ: TRIỄN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 18 –AGROVIET 2018   (7/6/2018)
Vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt lên đến 200 triệu đồng   (21/5/2018)
Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo   (21/5/2018)
KÍNH MỜI: Tham gia tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh năm 2018   (20/4/2018)
ĐĂNG KÝ: Hội thi Trái ngon an toàn Nam bộ Lần 10 - năm 2018   (20/4/2018)
THÔNG BÁO CƠ CẤU GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ THỜI VỤ GIEO TRỒNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH   (17/4/2018)
Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018 và Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (13/4/2018)
KHUNG MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2018   (2/1/2018)
Trang
123