KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH (8:8' 9/11/2017)

Căn cứ Công văn số 1853/QLCL-CL2 ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản về việc sử dụng sản phẩm nhãn ghi phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng trong xử lý nông sản sau thu hoạch; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Bình Thuận thông báo và đề nghị các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản sau thu hoạch như sau:

1. Chấm dứt/không sử dụng sản phẩm chứa các hoạt chất: Gibberellic Acid (trên thị trường, thường với tên thương phẩm GA3), Ethephon, Methionine, Etylen (thường với tên thương phẩm: phân bón lá, phân bón lá cao cấp HPC-97) trong xử lý nông sản sau thu hoạch với bất cứ hình thức nào.

          Lưu ý:

          - Cơ sở thu mua, sơ chế trái thanh long: Không sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất Gibberellic Acid (GA3) để pha vào nước xử lý (nhúng, phun, rửa,…) trái thanh long sau thu hoạch.

          - Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh trái cây (sầu riêng, mít, chuối, bơ,…): Không sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất Ethephon, Methionine, Etylen để pha vào nước xử lý (nhúng, phun, rửa,…) hoặc để ủ trái cây sau thu hoạch.

          2. Thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với hành vi: Sử dụng sản phẩm chứa các hoạt chất: Gibberellic Acid (GA3), Ethephon, Methionine, Etylen trong xử lý nông sản sau thu hoạch không đúng theo quy định của pháp luật.

MS


Các tin tiếp
KHUNG MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2018   (2/1/2018)
Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, benomyl và Thiophanate – methyl ra khỏi Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam   (7/11/2017)
THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN   (12/9/2017)
Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức   (7/9/2017)
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/5/2017 Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   (5/6/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản   (29/5/2017)
QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan   (8/5/2017)
KẾ HOẠCH RA QUÂN DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG   (4/11/2016)
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài   (17/10/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123