Áp dụng tiến bộ vào sản xuất lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính (10:14' 14/9/2017)