• Tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh

    Trung tâm Khuyến nông thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh cụ thể như sau:
    1. Số lượng tuyển, nơi làm việc
    - Số lượng cần tuyển: 02 Nhân viên
    - Nơi làm việc: Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh - Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
    - Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính và đột xuất theo yêu cầu công việc (nếu có).

Tổng số : 1 bài viết
Trang
1