• Tuyển dụng Bảo vệ

    1. Số lượng tuyển, nơi làm việc

    - Số lượng cần tuyển: 3 Bảo vệ.

    - Nơi làm việc: Trạm Quản lý Khu sản xuất và Kiểm định giống thủy sản tập trung Chí Công - Xã chí Công - Huyện Tuy Phong - Tỉnh Bình Thuận

    - Thời gian làm việc: 24/24 chia theo ca, mỗi ca 8 giờ.

Tổng số : 1 bài viết
Trang
1