Đang online: 12
Hôm nay: 286
Trong tuần: 735
Trong tháng: 7356
Tổng truy cập: 322490
 • TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2021
  TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2021
  26/04/2021 14:19
  TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2021 Sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP là Chương trình được Tỉnh, Ngành quan tâm và chỉ đạo triển khai hàng năm. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã khiến việc xuất khẩu các loại nông sản nói chung và thanh long Bình Thuận nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu bị hạn chế hoặc ngừng trệ để kiểm soát dịch bệnh dẫn đến hàng hóa tồn đọng, giá cả thanh long không ổn định làm cho tư tưởng của một số bà con dao động, tình hình sản xuất bị trì trệ, người dân điêu đứng chính vậy, việc phát triển thanh long nói chung và theo hướng VietGAP là hết sức khó khăn. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm thanh long Bình Thuận trong sản xuất và sơ chế, bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ cho yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông là đơn vị thường trực được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2021. Mục tiêu đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 10.500ha thanh long sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, và phấn đấu đến cuối năm là 11.000ha. Trong năm 2021, không có diện tích hết hạn phải thực hiện tái cấp mà sẽ triển khai thực hiện chứng nhận mới và đánh giá giám sát các tổ chức/cơ sở được cấp chứng nhận còn hiệu lực chứng nhận, cụ thể như sau: STT Địa phương Chỉ tiêu đăng ký chứng nhận mới năm 2021 Chỉ tiêu đánh giá giám sát năm 2021 Diện tích (ha) Số cơ sở Diện tích (ha) Số cơ sở A Toàn tỉnh 915 68 11.419,47 505 1 Hàm Thuận Nam 650 42 6.890,6 505 2 Hàm Thuận Bắc 35 3 3.546,29 224 3 TP. Phan Thiết 10 1 89,84 8 4 Bắc Bình 150 15 602,53 42 5 Hàm Tân 20 2 86,76 7 6 TX. Lagi 30 3 147,05 7 7 Tuy Phong 20 2 56,4 6 Đối với diện tích đăng ký chứng nhận mới: cơ sở phải thực hiện sản xuất theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt phần 1: trồng trọt, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và an toàn lao động, triển khai thực hiện thực địa khu vực sản xuất phù hợp theo yêu cầu của VietGAP. Đối với diện tích còn hiệu lực chứng nhận: cơ sở phải duy trì sản xuất theo VietGAP, chú trọng đến công tác truy xuất nguồn gốc, thực hiện viết nhật ký sản xuất thường xuyên và lưu ý đến việc sử dụng hoát chất, thuốc BVTV phải đảm bảo an toàn và thời gian cách ly theo quy định của từng loại sản phẩm./. Xem chi tiết Quyết định phê duyệt tại đây Ngô Đồng
 • CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP
  CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP
  18/02/2021 07:58
  CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP Một năm đầy bản lĩnh. Ngày 25 tháng 02 năm 2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 439/QĐ-UBND Về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông và tổ chức lại. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật mới trong quản lý sản xuất cho nông dân cung cấp các dịch vụ để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tổ chức chứng nhận sản xuất, sơ chế sản phẩm thanh long phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trang trại thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP Nhiệm vụ hoàn thành Chương trình sản xuất thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP hàng năm theo chỉ tiêu Tỉnh giao chưa bao giờ là dễ dàng năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã khiến việc xuất khẩu các loại nông sản nói chung và thanh long Bình Thuận nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề các cửa khẩu ngừng thông quan để kiểm soát dịch bệnh dẫn đến hàng hóa tồn đọng, thanh long rớt giá kéo theo tình hình sản xuất bị trì trệ, người dân điêu đứng chính vậy, việc phát triển thanh long nói chung và theo hướng VietGAP là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh, từ Ngành, sự nỗ lực không mệt mỏi của Trung tâm Khuyến nông, tới ngày 13/10/2020 Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã có báo cáo số 297/TTKN-DV&CN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, báo cáo nêu rõ trong tháng 10/2020 đã triển khai chứng nhận mới và diện tích tái cấp chứng nhận thanh long đạt chuẩn VietGAP là 846,345 ha/45 tổ, nhóm trong đó, có 658,695 ha diện tích tái cấp chứng nhận và 187,65 ha diện tích cấp chứng nhận mới lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính đến ngày 09/10/2020 là 11.057,222 ha đạt 106,32% kế hoạch Tỉnh giao (10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020). Nhìn chung, công tác triển khai, thực hiện Chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP trong tháng ở các huyện, thị xã thành phố khá tốt. Ban chỉ đạo VietGAP một số xã quan tâm tiếp cận, củng cố các tổ/nhóm hết hiệu lực và vận động hình thành tổ/nhóm mới theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh. Đến 10/10/2020 hầu hết các địa bàn đã hoàn thành chỉ tiêu tái cấp chứng nhận và cấp chứng nhận mới. Tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 11.419,472 ha thanh long VietGAP, đạt 109,8% kế hoạch tỉnh giao (10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020). Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Toàn tỉnh (ha) 9.165,82 9.510,3 10.182,6 10.933,922 11.419,472 Bảng: Diện tích thanh long đạt chứng nhận VietGAP từ 2016 đến 2020 Để phát triển diện tích thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, giữ vững chỉ tiêu đã đạt được công văn 297/TTKN ngày 13/10/2020 của Trung tâm Khuyến nông đã có đề nghị Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung củng cố tổ chức cho các tổ/nhóm hết hiệu lực chứng nhận để được chứng nhận đúng thời gian quy định. Được biết, từ năm 2021, chỉ thực hiện đánh giá và cấp mới cho diện tích thanh long sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP (không tái cấp) hiện tại, để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trong năm 2021, Trung tâm khuyến nông đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành phố chủ động đăng kí chỉ tiêu VietGAP năm 2021./. BBT
 • DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 01 NĂM 2021
  DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 01 NĂM 2021
  01/02/2021 09:46
  Lũy kế diện tích thanh long được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính tháng 31/01/2021 là 11.419,472 ha.
 • KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THANH LONG THEO HƯỚNG AN TOÀN VIETGAP
  KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THANH LONG THEO HƯỚNG AN TOÀN VIETGAP
  31/12/2020 21:46
  Thực hiện Chỉ đạo của Sở  Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận về việc rà soát, đánh giá lại quy trình sản xuất thanh long theo chuẩn VietGAP, ghi nhận ý kiến đề xuất của người dân để làm cơ sở xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thanh long theo VietGAP. Từ tháng 11-12/2020, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai  khảo sát tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long theo hướng an toàn VietGAP trên địa bàn 03 huyện trồng thanh long trọng điểm của tỉnh, gồm huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.
 • DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 11 NĂM 2020
  DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 11 NĂM 2020
  31/12/2020 21:41
  Lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính đến ngày 10/11/2020 là 11.261,856 ha đạt 108,28% kế hoạch Tỉnh giao 10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020.
 • DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 12 NĂM 2020
  DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 12 NĂM 2020
  31/12/2020 21:38
  Lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính tháng 12/2020 là 11.419,472 ha đạt 109,8%  kế hoạch Tỉnh giao 10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020.
 • DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 12 NĂM 2020
  DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 12 NĂM 2020
  24/12/2020 11:04
  DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 12 NĂM 2020 Lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính tháng 12/2020 là 11.419,472 ha đạt 109,8% kế hoạch Tỉnh giao 10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020. Trong đó, diện tích cụ thể của các huyện, thị xã, thành phố đến tháng 12/2020 như sau: Địa phương DT có đến tháng 10/11/2020 Diện tích thực hiện trong tháng 12/2020 DT có đến tháng 12/2020 Tỷ lệ % so với kế hoạch tỉnh giao phấn đấu đến cuối năm 2020 Cấp mới và tăng trong tái cấp Tái cấp Giảm qua tái cấp A 1 2 3 4 6 7 Hàm Thuận Nam 6.890,608 6.890,598 106,97 Hàm Thuận Bắc 3.455,063 42,350 48,026 3.546,289 113,33 Bắc Bình 602,534 602,534 123,54 Tp.Phan Thiết 89,841 89,841 99,99 Tx.La Gi 147,050 147,050 96,29 Hàm Tân 41,360 28,000 17,40 86,760 147,65 Tuy Phong 35,400 21,000 56,400 139,60 Cộng 11.261,856 91,350 65,426 - 11.419,472 109,80 Chi tiết xem file đính kèm: BC tiến độ thanh long VietGAP tháng 12 năm 2020 Linh Linh
 • TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP CHUẨN VIETGAP CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP CHUẨN VIETGAP CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
  16/12/2020 16:58
  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP CHUẨN VIETGAP CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG Ngày 01/9/2020, Trung tâm Khuyến nông đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-TTK về công bố trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp chuẩn VietGAP. Các bước thực hiện chức nhận sản phẩm phù hợp chuẩn VietGAP: STT Nội dụng Bước 1 Đăng ký chứng nhận Cơ sở sản xuất/sơ chế có nhu cầu đăng ký đánh giá lần đầu, đánh giá lại, đánh giá mở rộng sản phẩm trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) làm đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm VietGap (theo mẫu BM.TT.01.01) và gửi kèm theo kết quả kiểm tra nội bộ Đối với cơ sở sản xuất có nhiều thành viên gửi kèm theo đơn đăng ký chứng nhận là hồ sơ chứng minh quy định nội bộ về phân công nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát và được phổ biến đến tất cả các thành viên, địa điểm sản xuất. Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Khuyến nông (TTKN) bằng đường bưu điện, hoặc đến nộp hồ sơ trực tiếp. Bước 2 Xem xét hồ sơ đăng ký, hợp đồng chứng nhận Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP, Trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ xem xét hồ sơ đăng ký của cơ sở nêu trên (theo mẫu BM.TT.01.02) để xác nhận và thông báo cho cơ sở về tình trạng hồ sơ đăng ký, phạm vi đăng ký chứng nhận, hướng dẫn cho cơ sở sản xuất bổ sung những nội dung còn thiếu (nếu có), lập hợp đồng đánh giá với cơ sở đề nghị chứng nhận (theo mẫu BM.TT.01.03). Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi lập hợp đồng với cơ sở, Bộ phận tiếp nhận sẽ chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý hồ sơ (theo mẫu BM.TT.01.23) Bước 3 Chuẩn bị đánh giá, đánh giá Ngay khi nhận được hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận, Bộ phận xử lý hồ sơ phối hợp với Bộ phận đánh giá lập Chương trình đánh giá (theo mẫu BM.TT.01.04) và xây dựng kế hoạch đánh giá (theo mẫu BM.TT.01.05), dự kiến danh sách chuyên gia đánh giá, dự kiến số thành viên (đối với cơ sở nhiều thành viên) hoặc địa điểm sản xuất (đối với cơ sở nhiều địa điểm sản xuất) cần đánh giá và kế hoạch lấy mẫu sản phẩm (số lượng, nơi lấy mẫu, chỉ tiêu phân tích) trình lãnh đạo xem xét phê duyệt. Sau đó Bộ phận xử lý hồ sơ gửi cho cơ sở đề nghị chứng nhận và đề nghị cơ cở phản hồi ý kiến. Trong vòng 02 ngày làm việc từ khi cơ sở nhận được thông báo, cơ sở phải có ý kiến phản hồi về TTKN qua điện thoại, email hoặc fax (theo mẫu BM.TT.01.23) Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của cơ sở, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ phận xử lý hồ sơ có thể điều chỉnh hay không điều chỉnh nội dung chương trình đánh giá, kế hoạch đánh giá. Sau đó, xây dựng quyết định thành lập đoàn (theo mẫu BM.TT.01.06) trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho các chuyên gia. Sau đó Bộ phận đánh giá sẽ trực tiếp xuống cơ sở tiến hành đánh giá quá trình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt theo VietGAP (theo mẫu BM.01.09), lấy mẫu đất, nước, và mẫu điển hình sản phẩm tại cơ sở sản xuất, xác định chỉ tiêu phân tích theo quy định VietGAP rồi gửi đến cơ quan phân tích, xét nghiệm mẫu không quá 02 ngày làm việc. Bước 4 Thẩm xét hồ sơ đánh giá Sau khi nhận báo cáo kết quả đánh giá, kết quả thử nghiệm mẫu từ bộ phận đánh giá. Bộ phận thẩm xét tiến hành thẩm tra, xem xét các đặc tính của mẫu qua kết quả thử nghiệm mẫu so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định liên quan để đánh giá kết quả thử nghiệm. Nếu kết quả mẫu điển hình không đạt, Bộ phận thẩm xét thông báo cho Trưởng đoàn đánh giá yêu cầu cơ sở điều tra nguyên nhân, biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về TTKN để thẩm tra, tiến hành lấy mẫu điển hình lần 2. Mẫu điển hình được lấy lần 2 là lần cuối cùng để xem xét kết luận sự phù hợp Bước 5 Quyết định cấp chứng nhận Sau khi tiến hành thẩm xét hồ sơ, đánh giá sự phù hợp mẫu. Bộ phận thẩm xét lập báo cáo thẩm xét (theo mẫu BM.TT.01.15) trình lên cho lãnh đạo phê duyệt Nếu được lãnh đạo phê duyệt, Bộ phận thẩm xét dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận (theo mẫu BM.TT.01.16) và Giấy chứng nhận (theo mẫu BM.TT.01.18) trình lãnh đạo phê duyệt. Quyết định cấp giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận sau đó được chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận thông báo, theo dõi và trả cho cơ sở. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận tối đa không quá 03 năm kể từ ngày ký. Bước 6 Giám sát sau chứng nhận Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước). rong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận là 3 (ba) năm, định kỳ 12 tháng/01 lần TTKN sẽ cử đoàn đánh giá đến cơ sở để tiến hành đánh giá giám sát. Kết quả đánh giá giám sát định kỳ đối với cơ sở là căn cứ để TTKN xem xét duy trì/ cảnh báo/ đình chỉ chứng nhận. Bước 7 Đánh giá lại (Tái chứng nhận) Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất/sơ chế yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP đã hết hiệu lực. 01 tháng trước khi hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, TTKN sẽ thông báo hướng dẫn cho cơ sở biết để làm thủ tục đăng ký đánh giá lại để cấp Giấy chứng nhận mới. Cơ sở có nhu cầu chứng nhận lại gửi đơn đăng ký theo biểu mẫu về TTKN. Chi tiết trình tự xem file đính kèm: - Quyết định 159/QĐ-TTKN ngày 01/9/2020 - Phụ lục các biểu mẫu đính kèm QĐ 159/QĐ-TTKN ngày 01/9/2020 Các đơn vị, cơ sở đăng ký chứng nhận thanh long VietGAP có thể tham khảo quy trình thủ tục chứng nhận hoặc liên hệ trực tiếp tại: Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận Đ/c: số 299 đường 19/4, P. Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận SĐT: 0252 3839 468 (trong giờ hành chính) Để được tư vấn và hỗ trợ! Linh Linh
 • Hướng dẫn cấp mới, thay đổi tên giấy Chứng nhận VietGAP
  Hướng dẫn cấp mới, thay đổi tên giấy Chứng nhận VietGAP
  09/07/2020 09:50
  Huong dan thay doi ten giay CN VietGAP.doc
 • Danh sách các HTX/THT/Nhóm liên kết sản, Trang trại và Hộ gia đình có giấy chứng nhận VietGAP hết hiệu lực trong Quý IV/2016
  Danh sách các HTX/THT/Nhóm liên kết sản, Trang trại và Hộ gia đình có giấy chứng nhận VietGAP hết hiệu lực trong Quý IV/2016
  09/07/2020 09:34
  Tải bản thông báo tại đây Trung tâm NCPT cây thanh long xin được thông báo đến BCĐ VietGAP các huyện, thị xã, thành phố danh sách các HTX/THT/Nhóm liên kết sản xuất, Trang trại và hộ gia đình đã được chứng nhận VietGAP và giấy chứng nhận sẽ hết hiệu lực trong Quý IV/2016 Tổng diện tích hết hiệu lực chứng nhận trong Quý IV/2016 là 1.635,30 ha, Trong đó: - Huyện Hàm Thuận Nam: 1.087,64 ha - Huyện Hàm Thuận Bắc: 458,86 ha - Huyện Bắc Bình: 68,79 ha - T,phố Phan Thiết: 10,91 ha - Thị xã Lagi: 9,10 ha
Tổng số : 17 bài viết
Trang
12