Đang online: 23
Hôm nay: 365
Trong tuần: 2428
Trong tháng: 9510
Tổng truy cập: 602558

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 30 NĂM HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN (1993 - 2023)

Thứ Ba 04/04/2023 16:20
303

Ngày 14/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết 30 năm hoạt động Khuyến nông” (1993 – 2023), ông Mai Kiều – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, cùng Lãnh đạo Văn phòng Khuyến nông Quốc gia tại Nam bộ - ông Doãn Văn Chiến; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đại biểu các huyện, cùng nông dân tiêu biểu trên toàn tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác khuyến nông – khuyến ngư qua một chặng đường dài, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT; có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông theo các chương trình, dự án; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật mới trong quản lý sản xuất cho nông dân; đồng thời cung cấp các dịch vụ để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội Nghị

Công tác khuyến nông nhận được sự chỉ đạo từ UBND tỉnh, sự quan tâm của UBND các cấp, sự phối hợp từ các Ban, ngành, đoàn thể trên toàn tỉnh, đặc biệt Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hết mực quan tâm, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; hệ thống khuyến nông tỉnh từng bước đổi mới về cơ cấu tổ chức, bộ máy qua các thời kỳ, phát huy thế mạnh, đưa tiến bộ khoa học công nghệ đến người dân phục vụ sản xuất, giúp xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Hội nghị chia sẻ làm thế nào để phát triển tiềm năng, thế mạnh, khai thác và phát huy có hiệu quả cơ sở hạ tầng đầu tư trong nông nghiệp, khai thác được các công trình thủy lợi … và gắn kết khoa học công nghệ - kỹ thuật với sản xuất, nhằm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất người dân, hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật cho dân luôn là câu hỏi được đặt ra. Từ đó, thông qua công tác khuyến nông đã xây dựng những mô hình nông – ngư nghiệp phù hợp cho từng vùng, từng bước hiện đại hóa, cơ giới hóa máy móc trong khâu sản xuất, ứng dụng các mô hình thành công.

Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, kết quả phản ánh hiệu quả công tác khuyến nông có thể nói đến: Thứ nhất, thông qua hoạt động tập huấn, đào tạo cho nông dân, phổ biến kiến thức, tuyên truyền chính sách và hỗ trợ kỹ thuật theo hướng “cầm tay chỉ việc”, từ đó làm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân, điển hình như: Triển khai các Chương trình khuyến nông dành cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Nghị quyết 04/NQ-TU); Chương trình chuyển đổi cơ cấu giống – mùa vụ đã đưa các giống mới có năng suất, phẩm chất vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng trên đất kém hiệu quả; Đẩy mạnh phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh như lúa (chương trình xã hội hóa giống lúa, nâng cao năng suất từ 30-40 tạ/ha lên 60-70 tạ/ha), thanh long VietGAP (năm 2005 từ 200 ha lên 11.000 ha năm 2021). Thứ hai, hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ để đột phá trong sản xuất. Về trồng trọt điển hình: Mô hình tưới nước tiết kiệm; rau VietGAP. Về chăn nuôi có chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học bằng các phẩm giống mới (gà, heo, vịt…). Về thủy sản ứng dụng các công nghệ mới trong khai thác, bảo quản, tạo đột phá trong sản lượng đánh bắt và chất lượng sản phẩm; về nuôi trồng chú trọng theo phân khúc thị trường, thúc đẩy sản xuất các đối tượng đặc sản, có giá trị kinh tế cao như ba ba, ếch, lươn, cá chình, chạch lấu… Thứ ba, Khuyến nông góp phần đảm bảo an ninh lương thực, hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tạo nguồn nguyên liệu lớn cho chế biến, theo hướng liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ: MH ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa; MH thâm canh thanh long an toàn dịch bệnh; MH lúa SRI cánh đồng mẫu lớn; MH nuôi cá thát lát theo chuỗi…

 

Hơn 350 đại biểu tham dự góp phần thành công cho Hội nghị

Những thành công từ công tác khuyến nông là kết quả quan trọng phản ánh tích cực bộ mặt sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà. Mặc dù thời gian qua hệ thống khuyến nông tỉnh trải qua nhiều thăng trầm do quá trình sáp nhập, thực hiện chủ trương chung; hiện tại khuyến nông triển khai các mô hình về cơ sở, theo dõi xuyên suốt còn gặp khó khăn do không có hệ thống chân rết ở cơ sở, nhưng đã luôn bám sát chỉ đạo từ các cấp để triển khai có hiệu quả công tác khuyến nông, những kết quả sản xuất nêu trên là minh chứng cho nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật khuyến nông, cũng như hướng lãnh chỉ đạo của Ngành nông nghiệp.

Công tác khuyến nông 30 năm nhìn lại đã có những đổi mới rất tích cực. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của tỉnh về thời tiết, khí hậu, thời gian đến khuyến nông phải bám sát Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao; Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) nhằm thúc đẩy sản xuất các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…

Hội nghị xác định công tác khuyến nông trong tình hình mới không đơn thuần là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; ngoài phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, công tác khuyến nông sẽ mang vai trò kết nối, dịch vụ và thúc đẩy sản xuất theo hướng xanh hóa – sản phẩm an toàn, đạt các chứng nhận, hướng đến xuất khẩu. Hướng đến ứng dụng công nghệ số nhằm chuyển đổi phương thức sản xuất cho người dân, gắn với tiêu thụ; xây dựng các Chương trình – mô hình qui mô lớn về cây trồng, vật nuôi chủ lực theo chỉ đạo của Tỉnh.

 

Một số Hình ảnh Hội nghị tổng kết:

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Hoạt động văn nghệ chào mừng Hội nghị

 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cống hiến trong 30 năm công tác khuyến nông 

 

Hội nghị với hoạt động triển lãm các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh

CB