Đang online: 41
Hôm nay: 128
Trong tuần: 2191
Trong tháng: 9273
Tổng truy cập: 602321

Đa Kai hướng đi mới cho trái sầu riêng trong thời kỳ hội nhập

Thứ Tư 05/10/2022 14:54
595

Đa Kai hướng đi mới cho trái sầu riêng trong thời kỳ hội nhập

Năm 2022 Trung tâm Khuyến nông phối hợp UBND xã Đa Kai triển khai mô hình “Thâm canh Sầu Riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP, theo liên kết chuỗi” với 14 hộ/14 ha diện tích trồng cây Sầu Riêng, ở thôn 7 và thôn 10 (Rô Mô) xã Đa Kai.

        

                                 Họp triển khai chọn hộ                         Vườn sầu riêng tham gia mô hình

Mô hình Thâm canh cây sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP theo liên kết chuỗi năm 2022 hỗ trợ 40% kinh phí vật tư phân bón, 100% gói chứng nhận VietGAP và tem truy xuất nguồn gốc.

Việc áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ góp phần xây dựng thương hiệu Sầu Riêng Đa Kai, nâng cao giá trị kinh tế và sức cạnh tranh, hướng xuất khẩu chính ngạch ra thị trường nước ngoài.

Vừa qua, Trung tâm đã tổ chức tập huấn cho các hộ trong và ngoài mô hình; từ sự quan tâm của các cấp, sự phối hợp của bà con nông dân, hy vọng trong năm 2023 diện tích sản xuất theo mô hình được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao giá trị kinh tế để áp dụng rộng rãi hơn trên địa bàn xã Đa Kai./.

Đỗ Thị Lý