Đang online: 30
Hôm nay: 531
Trong tuần: 3087
Trong tháng: 3087
Tổng truy cập: 37265

GIÁ CẢ CẬP NHẬT: Một số nông sản chủ lực (10/12/2019)

Thứ Tư 11/12/2019 08:54
30
Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.
NHẬP NGÀY: 06-12-19 10-12-19
Khu vực Nguồn thông tin Mã hàng hóa Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Giá kỳ trước   Giá kỳ này Mức tăng (giảm) Tỷ lệ tăng (giảm) (%)
06-12-19 10-12-19
Hàm Thuận Nam Công ty TNHH thu mua thanh long Kiên Sinh 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               10.000               10.000   0 0
Loại 2 đ/kg                 9.000                 8.000   -1.000 -13
Loại 3 đ/kg                 7.000                 6.000   -1.000 -17
đ/kg                 6.000                 5.000   -1.000 -20
Cơ sở thu mua thanh long Hồng Thái Dương 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               11.000               10.000   -1.000 -10
Loại 2 đ/kg                 9.000                 9.000   0 0
Loại 3 đ/kg                 8.000                 7.000   -1.000 -14
đ/kg                 5.000                 5.000   0 0
Cơ sở thu mua thanh long Khánh Quỳ 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg               10.000                       -        
Loại 2 đ/kg                 8.000                       -        
Loại 3 đ/kg                 6.000                       -        
đ/kg                 5.000                       -        
Hàm Thuận Bắc HTX Thanh long sạch Hòa Lệ kp Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 8.000                 9.000   1.000 11
Loại 2 đ/kg                 6.000                 7.000   1.000 14
Loại 3 đ/kg                 4.000                 5.000   1.000 20
đ/kg                 5.000                 6.000   1.000 17
Cơ sở thu mua Thanh long Như Ý – thôn 7, xã Hàm Đức 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 8.000                 9.000   1.000 11
Loại 2 đ/kg                 6.000                 7.000   1.000 14
Loại 3 đ/kg                 4.000                 5.000   1.000 20
đ/kg                 5.000                 6.000   1.000 17
Tuy Phong HTX Thanh long Chí Công – xã Chí Công 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 8.000               12.000   4.000 33
Loại 2 đ/kg                 7.000               10.000   3.000 30
Loại 3 đ/kg                 4.000                 7.000   3.000 43
đ/kg                 6.000                 9.000   3.000 33
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               30.000               35.000   5.000 14
Loại 2 đ/kg               27.000               32.000   5.000 16
Loại 3 đ/kg               23.000               28.000   5.000 18
đ/kg               25.000               30.000   5.000 17
HTX Dịch vụ nông nghiệp Phong Phú – xã Phong Phú 01.0001 Thanh long ruột  trắng
(TLT)
Loại 1 đ/kg                 8.000               12.000   4.000 33
Loại 2 đ/kg                 7.000               10.000   3.000 30
Loại 3 đ/kg                 4.000                 7.000   3.000 43
đ/kg                 6.000                 9.000   3.000 33
01.0002 Thanh long ruột  đỏ
(TLĐ)
Loại 1 đ/kg               30.000               35.000   5.000 14
Loại 2 đ/kg               27.000               32.000   5.000 16
Loại 3 đ/kg               23.000               28.000   5.000 18
đ/kg               25.000               30.000   5.000 17
Hàm Thuận Bắc Nhà máy xay lúa Hồng Phúc – thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 6.000                 6.100   100 2
Nhà máy xay sát Võ Thuê – thôn Phú Lập, xã Hàm Phú 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                 5.800                 5.900   100 2
Tuy Phong Doanh nghiệp tư nhân lúa gạo Long Thảo – xã Phú Lạc 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.200                 5.200   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.200   0 0
HTX Long Điền 1 – thị trấn Liên Hương 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                 5.100                 5.100   0 0
Khô đ/kg                 6.200                 6.200   0 0
Đức Linh Công ty TNHH Đại Nhật Phát – xã Mê Pu 01.0003 Lúa ML48 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Hợp tác xã nông nghiệp Công Thành Đức Linh – xã Đức Chính 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.800                 4.800   0 0
Khô đ/kg                      -                         -        
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Cơ sở Nguyễn Thị Đẹp – thị trấn Võ Xu 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                 4.900                 4.900   0 0
Khô đ/kg                 5.300                 5.300   0 0
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                         -        
Khô đ/kg                      -                         -        
Tánh Linh Cơ sở thu mua – thôn 2, xã Gia An 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                      -                   4.700   4.700 100
Khô đ/kg                      -                   5.800   5.800 100
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                   5.000   5.000 100
Khô đ/kg                      -                   6.000   6.000 100
Cơ sở thu mua thôn 6, Nghị Đức 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                      -                   4.800   4.800 100
Khô đ/kg                      -                   5.700   5.700 100
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                   5.000   5.000 100
Khô đ/kg                      -                   6.000   6.000 100
Hợp tác xã DV NN Hưng Thịnh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0003 Lúa OM các loại Tươi đ/kg                      -                   4.900   4.900 100
Khô đ/kg                      -                   5.000   5.000 100
01.0003 Lúa Đài Thơm 8 Tươi đ/kg                      -                   5.100   5.100 100
Khô đ/kg                      -                   6.100   6.100 100
Đức Linh DNTN Châu Long – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    280                    280   0 0
Mủ tạp đ/kg               14.000               14.000   0 0
DNTN Nguyễn Trí Du – tt.Võ Xu 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    275                    280   5 2
Mủ tạp đ/kg               14.000               14.000   0 0
Công ty Đức Thuận – xã Đức Hạnh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                    280                    280   0 0
Mủ tạp đ/kg               14.000               14.000   0 0
Tánh Linh Công ty TNHH Cao su Toàn Thành – thôn 3, xã Gia Huynh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                      -                      240   240 100
Mủ tạp đ/kg                      -                 11.000   11.000 100
Công ty TNHH Nông sản Ninh Thanh – kp Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                      -                      245   245 100
Mủ tạp đ/kg                      -                 12.000   12.000 100
Doanh nghiệp tư nhân Thế Long – thôn 2, xã Đức Bình 01.0007 Cao su Mủ nước đ/TSC                      -                      240   240 100
Mủ tạp đ/kg                      -                 11.000   11.000 100