Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT: Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (9:55' 24/5/2016)
        Ngày 21 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Thông tư này thay thế các Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 và Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
        Ban hành kèm theo Thông tư này:

        1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

        a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

          - Thuốc trừ sâu: 775 hoạt chất với 1678 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ bệnh: 608 hoạt chất với 1297 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ cỏ: 227 hoạt chất với 694 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ chuột: 10 hoạt chất với 28 tên thương phẩm.

          - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 50 hoạt chất với 142 tên thương phẩm.

          - Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ ốc: 27 hoạt chất với 144 tên thương phẩm.

          - Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

        b) Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm.

        c) Thuốc bảo quản lâm sản: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

        d) Thuốc khử trùng kho: 4 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

        đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

          - Thuốc trừ sâu: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ bệnh: 3 hoạt chất với 3 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

          - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

        e) Thuốc xử lý hạt giống:

          - Thuốc trừ sâu: 12 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

          - Thuốc trừ bệnh: 10 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

        2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II kèm theo Thông tư này, gồm:

        a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 21 hoạt chất.

        b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

        c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

        d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2016.

Xem chi tiết các Phụ lục I - II - III tại đây.Các tin tiếp
Cao điểm thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp   (13/3/2017)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017   (9/2/2017)
CHÍNH THỨC LOẠI BỎ THUỐC CÓ HOẠT CHẤT 2,4 D VÀ Paraquat RA KHỎI DANH MỤC THUỐC BVTV   (9/2/2017)
Bỏ quy định hoàn thuế GTGT tàu khai thác hải sản đóng mới 400 CV trở lên   (4/1/2017)
Khung lịch thời vụ thả nuôi giống tôm nước lợ năm 2017   (7/12/2016)
Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2016   (14/10/2016)
Một số quy định về biện pháp phòng, chống bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm nuôi theo Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)   (30/6/2016)
Một số quy định về biện pháp phòng, chống bệnh đốm trắng do vi rút ở tôm nuôi theo Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)   (30/6/2016)
QUY TRÌNH GHÉP CẢI TẠO VƯỜN ĐIỀU   (27/5/2015)
Trang
123