BÌNH THUẬN: TỌA ĐÀM TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP (15:4' 24/1/2018)

Tái cơ cấu (TCC) nông nghiệp là tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững nhằm đưa thu nhập của người làm nông nghiệp cao hơn, thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa người dân nông thôn và người dân đô thị. Ngày 10 tháng 06 năm 2013, Chính phủ ra quyết định số 899/QĐTTg về việc: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. 

Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc: BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 899/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN. Tuy nhiên, đến năm 2015 các hoạt động TCC mới thực hiện; sau hơn 03 năm qua nhằm đánh giá những kết quả được, chưa đạt, những thuận lợi, khó khăn, các vấn đế cần đề xuất để thời gian tới hoạt động có hiệu quả hơn; ngày 18/01/2018 vừa qua, tại văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra buổi tọa đàm về “ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bình Thuận”.

Tham dự tọa đàm có đại diện Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bình Thuận; Trung tâm Khuyến nông; Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở KHCN và các đơn vị khác thuộc Sở.

Ông Nguyễn Văn Huệ - đại diện Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT nêu ra 6 nội dung liên quan buổi tọa đàm:

1-    Cơ cấu tổ chức, bộ máy tham gia chỉ đao, quản lý và thực hiện đề án TCC ngành nông nghiệp ở địa phương, cơ quan/đơn vị.

2-     Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành, thực hiện nhiệm vụ thuộc đề án TCC ngành nông nghiệp ở địa phương, cơ quan/đơn vị.

3-    Tổ chức thực hiện nhiệm vụ TCC ngành nông nghiệp ở địa phương, cơ quan/đơn vị.

4-    Kết quả thực hiện nhiệm vụ TCC ngành nông nghiệp trong những năm  qua.

5-    Đánh giá những mặt đạt được, chưa được và những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TCC ngành nông nghiệp ở địa phương, cơ quan/đơn vị.

6-    Những đề xuất của địa phương, cơ quan/đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ TCC được giao.

Ông Huệ cho rằng Chính phủ đưa ra một số chỉ tiêu TCC trong thời gian vừa qua chưa rõ ràng, chưa định nghĩa rõ bản chất, nên còn gặp khó khăn khi thu thập, đánh giá dữ liệu.


Ông Nguyễn Văn Huệ - Đại diện Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT phát biểu tại buổi tọa đàm


Ông Nguyễn Văn Chiến – Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bình Thuận phát biểu: trong 03 năm qua đề án thực thi từ năm 2015 đã đem lại nhiều hiệu quả đáng khích lệ cho ngành nông nghiệp Bình Thuận phát triển theo hướng dịch vụ; tập trung chính là cây trồng, vật nuôi và thủy sản; đẩy manh phát triển có sản phẩm lợi thế như cây thanh long chẳng hạn; tuy nhiển tỉ trọng thấp hơn so với các ngành nghề khác của tỉnh, đây cũng là đặc thù của ngành nông nghiệp nói chung.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông – ông Phạm Kim Thành – PGĐ Trung tâm đã nêu ra những hiệu quả đạt được trong việc TCC ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong thời gian qua như mô hình chuyển đổi cơ cấu giống – mùa vụ trên đất 3 vụ lúa kém hiệu quả; mô hình sử dụng giống bắp lai chịu hạn trong thời kì biến đổi khí hậu; mô hình rau an toàn; mô hình trồng cây trôm trên đất lúa kém hiệu quả…, và thực hiện sát sao quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 về việc: Ban hành Chương trình khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận của UBND tỉnh Bình Thuận; tuy nhiên, ông Thành cũng nêu ra những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là việc liên kết theo chuỗi từ sản sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phần lớn các doanh nghiệp ít mặn mà với mô hình khuyến nông, từ quy mô cho đến triển khai thực hiện mô hình còn nhiều bất cập và đề nghị có nghị định ban hành về hỗ trợ liên kết chuỗi và tập huấn quản lý về TCC.

Ông Ngô Minh Trang – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho biết trong 03 năm thực hiện TCC ngành nông nghiệp đơn vị đã có những đóng góp đáng kể, kiên cố một số kênh mương trọng điểm nhằm đáp ứng nguồn nước phục vụ cho sản xuất; thực hiện xây dựng và hoàn thành sớm các kênh mương thuộc dự án Jica để mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp vùng khó khăn về thủy lợi; tuy nhiên hiện nay công nghệ ứng dụng phục vụ chuyên ngành còn lạc hậu, đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh cần đầu tư các thiết bị thiết yếu công nghệ cao để đảm bảo hiệu suất làm việc cao đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của nông dân.

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Huệ đánh giá cao việc TCC ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua, làm việc có bài bản hơn so với một số tỉnh bạn. Hy vọng trọng thời gian tới việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà đạt hiệu quả cao hơn.

                                                                             Hồ Công BìnhCác tin tiếp
BÌNH THUẬN: THÀNH CÔNG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN THÂM CANH VÀ ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ NĂM 2018   (29/11/2018)
TẬP HUẤN TOT KHUYẾN NÔNG: KỸ THUẬT PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO CÂY THANH LONG   (13/11/2018)
DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP: GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ TRÊN CÂY MÌ (SẮN)   (22/10/2018)
Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận: Tổ chức lớp tập huấn TOT về thủy sản nước ngọt   (17/10/2018)
KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 2018   (3/10/2018)
Hội thảo “Thúc đẩy Chính sách nông nghiệp tại tỉnh Bình Thuận”   (20/9/2018)
TẬP HUẤN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT RAU   (7/9/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH (10/9-21/9): LỚP “KỸ THUẬT VIÊN GIEO TINH NHÂN TẠO TRÂU, BÒ”   (31/8/2018)
HỘI THẢO MÔ HÌNH MĂNG TÂY XANH   (20/8/2018)
Ổn định hoạt động nuôi cá lồng bè tại Vĩnh Tân   (20/8/2018)
Trang
123