Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 (21:16' 31/12/2019)

Sáng ngày 31/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận là hội viên tập thể của Liên Hiệp hội, đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội trong năm 2019. Trong đó, việc phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức tuyên truyền nhân rộng hội thảo các mô hình hay, hiệu quả, mô hình điển hình, các hội thảo chuyên đề, v.v. đã được thực hiện tốt.

Chủ trì hội nghị, Tiến sỹ Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết, năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng, đạt và vượt kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật lần thứ IV nhiệm kỳ (2019-2024); Lãnh đạo Liên hiệp hội đã làm việc với Ban tổ chức Tỉnh ủy, UNND tỉnh, Sở Nội vụ để kiện toàn bộ máy tổ chức, làm việc với các Hội thành viên, Hội viên tập thể và các Sở ngành để nắm bắt tình hình tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc nhất là các Hội có hoạt động khó khăn như Hội Xây dựng, Hội Bảo vệ Tai nguyên thiên nhiên và Môi trường, Hội Bảo vệ người tiêu dùng…...


Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019

Năm 2019, Liên hiệp hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp khoa học trong tỉnh tổ chức 17 hội thảo khoa học và 14 lớp tập huấn chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN; tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng với 205 giải pháp giải pháp tham gia và đã tổ chức trao giải cho 42 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi lần thứ 12, tổng kết Hội thi STKT có 116 giải pháp giải pháp tham gia dự thi và đã tổ chức trao giải cho 31 mô hình, sản phẩm đạt giải; hoàn thành phản biện 2 đề án quy hoạch của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến kế hoạch Tôn vinh trí thức tiêu biểu Bình Thuận lần thứ II; tổ chức gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức trong tỉnh, tham gia đầy đủ các hoạt động do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Câu lạc bộ trí thức của tỉnh hoạt động tốt, ngày càng đi vào chiều sâu thu hút nhiều trí thức trẻ tham gia, các buổi sinh hoạt ngày càng chất lượng.

Hiện nay, Liên hiệp hội có 38 thành viên, đơn vị trực thuộc (25 Hội thành viên, 13 Hội viên tập thể và 4 Trung tâm trực thuộc) với tổng số 16.356 hội viên; cũng trong sáng ngày 31/12, Hội nghị kết nạp thêm Hiệp Hội Du lịch Bình Thuận vào Hội thành viên của Liên hiệp hội.

Trung tâm Khuyến nông vinh dự nhận Giấy khen thành tích tập thể

Theo ông Lương Thanh Sơn, việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; đẩy mạnh hợp tác giữa Liên hiệp hội và Sở Khoa học và Công nghệ; Chỉ đạo các Trung tâm trực thuộc hoạt động có hiệu quả.


03 cá nhân của Trung tâm Khuyến nông nhận Giấy khen của Liên hiệp hội

Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành của tỉnh như: Sở Giao thông vận tải, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Phan Thiết; Các Hội thành viên, Hội viên tập thể và các Trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.

CBCác tin tiếp
Cải tạo giống bò theo hướng chuyên thịt cao sản Góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi   (31/12/2019)
NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ KHI TRỒNG RAU THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG   (31/12/2019)
Mùa khô 2019 – 2020: Cao điểm phòng cháy, chữa cháy rừng   (31/12/2019)
HỘI THẢO KẾT NỐI NHÓM TRỒNG MĂNG TÂY XANH, CÀ TÍM, ĐẬU BẮP VÀ LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG VỚI DOANH NGHIỆP/CÔNG TY   (31/12/2019)
Chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.   (31/12/2019)
Hội thảo tham quan, tổng kết mô hình “Cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa”   (31/12/2019)
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Phát triển bền vững ngành yến ở các tỉnh, thành phía Nam”   (31/12/2019)
Kết thúc Dự án “Cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam”   (31/12/2019)
MỜI THAM GIA: Festival Lúa gạo tại tỉnh Vĩnh Long   (24/11/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123