MỜI THAM GIA: “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2019” (8:52' 2/5/2019)

Tổng Hội nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã có công văn số 268/CV-THNNVN-ĐP gửi UBND tỉnh Bình Thuận mời đia phương tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình Bình chọn “Thương hiệu Vàng nông nghiệp việt Nam năm 2019”.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tại Công văn số 1818/VP-KT ngày 12/4/2018 về việc tham gia Chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp việt Nam năm 2019”; ngày 23/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã gửi công văn số 1132/SNN-KHTC gửi:UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hiệp hội kinh doanh, liên kết sản xuất; các Công ty có sản phẩm đặc thù của tỉnh; và các đơn vị trực thuộc Sở, đề nghị các Hiệp hội ngành nghề, các địa phương quan tâm giới thiệu các tổ chức, cá nhân có thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp tiêu  biểu, và thông báo các doanh nghiệp biết đăng ký tham gia Chương trình nếu có nhu cầu.

Chương trình khảo sát bình chọn và truyền thông quảng bá “Thương hiệu Vàng nông nghiệp việt Nam” trải qua 04 lần tổ chức đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế; thông qua chương trình này, nhiều sản phẩm ít người biết đến đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và trở thành những sản phẩm bán chạy trên thị trường với giá trị tăng cao, mang lại thu nhập lớn cho doanh nghiệp và người nông dân.

Đăng ký tham gia và Hồ sơ gửi về:

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận (qua Bà Nguyễn Thụy Nhã Trâm – ĐT: 02523.821.252; Di động 0912.313.530; Email: tramntn@snnptnt.binhthuan.gov.vn)

Hiện nay, một số doanh nghiệp tiêu biểu của Bình Thuận đã được trao tăng thương hiệu Vàng như: Công ty Thủy sản Nam miền Trung; Công ty Thông Thuận; Cơ sở Sản xuất thực phẩm Ngọc Uyên; Nước mắm Phan Thiết – Mũi Né; Công ty Rau quả Bình Thuận,… .