Đang online: 27
Hôm nay: 311
Trong tuần: 2374
Trong tháng: 9456
Tổng truy cập: 602504

CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP

Thứ Năm 18/02/2021 07:58
1504

CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP

Một năm đầy bản lĩnh.

Ngày 25 tháng 02 năm 2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 439/QĐ-UBND Về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông và tổ chức lại. Theo đó,  Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật mới trong quản lý sản xuất cho nông dân; cung cấp các dịch vụ để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tổ chức chứng nhận sản xuất, sơ chế sản phẩm thanh long phù hợp với tiêu chuẩn VietGAP theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trang trại thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP

Nhiệm vụ hoàn thành Chương trình sản xuất thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP hàng năm theo chỉ tiêu Tỉnh giao chưa bao giờ là dễ dàng; năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã khiến việc xuất khẩu các loại nông sản nói chung và thanh long Bình Thuận nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề; các cửa khẩu ngừng thông quan để kiểm soát dịch bệnh dẫn đến hàng hóa tồn đọng, thanh long rớt giá kéo theo tình hình sản xuất bị trì trệ, người dân điêu đứng; chính vậy, việc phát triển thanh long nói chung và theo hướng VietGAP là hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh, từ Ngành, sự nỗ lực không mệt mỏi của Trung tâm Khuyến nông, tới ngày 13/10/2020 Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã có báo cáo số 297/TTKN-DV&CN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, báo cáo nêu rõ trong tháng 10/2020 đã triển khai chứng nhận mới và diện tích tái cấp chứng nhận thanh long đạt chuẩn VietGAP là 846,345 ha/45 tổ, nhóm; trong đó, có 658,695 ha diện tích tái cấp chứng nhận và 187,65 ha diện tích cấp chứng nhận mới; lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính đến ngày 09/10/2020 là 11.057,222 ha đạt 106,32% kế hoạch Tỉnh giao (10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020).

Nhìn chung, công tác triển khai, thực hiện Chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP trong tháng ở các huyện, thị xã thành phố khá tốt. Ban chỉ đạo VietGAP một số xã quan tâm tiếp cận, củng cố các tổ/nhóm hết hiệu lực và vận động hình thành tổ/nhóm mới theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh. Đến 10/10/2020 hầu hết các địa bàn đã hoàn thành chỉ tiêu tái cấp chứng nhận và cấp chứng nhận mới.

Tính đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 11.419,472 ha thanh long VietGAP, đạt 109,8% kế hoạch tỉnh giao (10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020).

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Toàn tỉnh (ha)

9.165,82

9.510,3

10.182,6

10.933,922

11.419,472

Bảng: Diện tích thanh long đạt chứng nhận VietGAP từ 2016 đến 2020

Để phát triển diện tích thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP, giữ vững chỉ tiêu đã đạt được; công văn 297/TTKN ngày 13/10/2020 của Trung tâm Khuyến nông đã có đề nghị Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành
phố chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung củng cố tổ chức cho các tổ/nhóm hết hiệu lực chứng nhận để được chứng nhận đúng thời gian quy định.

Được biết, từ năm 2021, chỉ thực hiện đánh giá và cấp mới cho diện tích thanh long sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP (không tái cấp); hiện tại, để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP trong năm 2021, Trung tâm khuyến nông đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành phố chủ động đăng kí chỉ tiêu VietGAP năm 2021./.

BBT