BỔ SUNG GIỐNG LÚA ML54, ML232 VÀO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CỦA TỈNH (15:49' 27/3/2019)

Ngày 01/03/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận đã có văn bản số 552/SNN-VP  thông báo việc bổ sung giống lúa ML54, ML 232 vào cơ cấu giống lúa trên địa bàn tỉnh.


Trên cơ sở cho sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp tại Quyết định số 403/QĐ-TT-VPPN ngày 17/12/2018 của Cục Trồng trọt. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo việc bổ sung giống lúa ML54, ML 232 do Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bình Thuận lai tạo vào cơ cấu giống lúa của tỉnh tại Thông báo số 38/TB-SNN ngày 14/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để đưa giống ML54, ML32 vào cơ cấu giống của địa phương.

CBCác tin tiếp
Kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020   (31/12/2019)
THÔNG BÁO Cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (4/12/2019)
Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông   (24/11/2019)
THÔNG BÁO: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG   (6/9/2019)
NGƯ DÂN CẦN BIẾT: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN   (5/9/2019)
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƠN VỊ KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN   (15/8/2019)
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI   (11/6/2019)
LƯU Ý CẤM: THUỐC TRỪ CỎ, TRỪ SÂU, TRỊ BỆNH   (2/5/2019)
NGHỊ ĐỊNH 26 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN   (2/5/2019)
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123