Đang online: 26
Hôm nay: 541
Trong tuần: 3097
Trong tháng: 3097
Tổng truy cập: 37275

BỔ SUNG GIỐNG LÚA ML54, ML232 VÀO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CỦA TỈNH

Thứ Tư 27/03/2019 15:49
19

Ngày 01/03/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận đã có văn bản số 552/SNN-VP  thông báo việc bổ sung giống lúa ML54, ML 232 vào cơ cấu giống lúa trên địa bàn tỉnh.


Trên cơ sở cho sản xuất thử giống cây trồng nông nghiệp tại Quyết định số 403/QĐ-TT-VPPN ngày 17/12/2018 của Cục Trồng trọt. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo việc bổ sung giống lúa ML54, ML 232 do Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Bình Thuận lai tạo vào cơ cấu giống lúa của tỉnh tại Thông báo số 38/TB-SNN ngày 14/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để đưa giống ML54, ML32 vào cơ cấu giống của địa phương.

CB