UBND tỉnh Bình Thuận: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn (9:59' 29/3/2019)
                Ngày 20/03/2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 962 /UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước mùa khô năm 2019.
Chi tiết xem tại đây: 962cvub.pdf

Các tin tiếp
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi   (1/4/2019)
Kế hoạch phát triển lúa SRI   (29/3/2019)
BỔ SUNG GIỐNG LÚA ML54, ML232 VÀO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CỦA TỈNH   (27/3/2019)
KHUNG LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2019   (4/1/2019)
3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực   (26/12/2018)
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp   (26/12/2018)
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG   (22/12/2018)
Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2018 – 2019   (7/12/2018)
Trang
123