Đang online: 26
Hôm nay: 269
Trong tuần: 2332
Trong tháng: 9414
Tổng truy cập: 602462

BÌNH THUẬN BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NĂM 2023

Thứ Sáu 30/12/2022 00:00
325

BÌNH THUẬN BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NĂM 2023

Ngày 28/11/2022, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4041/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023, với mục tiêu chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngăn ngừa sự phát triển của các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh Cúm gia cầm, bệnh Tai xanh, bệnh Lở mồm long móng ở gia súc, bệnh Dại trên động vât và các dịch bệnh động vật khác. Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, góp phần ổn định sản xuất chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người. Nội dung chính của Kế hoạch qua 3 tình huống sau:

1. Khi chưa có dịch: Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể tại địa phương để sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống khi có dịch xảy ra.

Vận động các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tập trung tại các chợ, các nơi mua bán động vật, sản phẩm động vật; các ổ dịch cũ, các hố chôn động vật tiêu hủy, các hộ chăn nuôi lớn, trang trại chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm…; nâng cao ý thức tự giác của các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ trong việc tổ chức vệ sinh tiêu độc tại khu vực chăn nuôi.

Thực hiện tốt các Chương trình khống chế dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung chương trình tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò thuộc khu vực đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao.

Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật xuất tỉnh, công tác kiểm soát giết mổ động vật. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tổ chức công tác thanh, kiểm tra trong công tác phòng chống dịch.

2. Khi có dịch xảy ra: Củng cố, kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp khi có dịch xảy ra để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh; lấy mẫu gửi phòng xét nghiệm để xác định dịch bệnh. Đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố dịch theo quy định của Luật Thú y. Triển khai khẩn cấp các biện pháp chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y (lập chốt kiểm tra vận chuyển; xử lý gia súc, gia cầm mắc bệnh; tiêm phòng bao vây ổ dịch; triển khai vệ sinh tiêu độc, khử trùng; ….) Kiểm tra, giám sát, thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền công bố hết
dịch theo quy định của Luật Thú y.

Bò bị bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc vào năm 2020

3. Khi hết dịch: Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, tiêu độc khử trùng nhằm xử lý triệt để các mầm bệnh. Thống kê lại số đàn gia súc, gia cầm bị tiêu hủy tại các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi (nếu có). Tổ chức sơ tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Một số hình ảnh bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại huyện Hàm Thuận Bắc

trong năm 2022

 

Ngoài ra, trong kế hoạch còn nêu rõ về nguồn kinh phí thực hiện, cách thức tổ chức thực hiện; trong đó có phân công trách nhiệm cho các ngành, các đơn vị và địa phương để thực hiện.

Đồng thời, Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023 còn kèm theo kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò thuộc khu vực đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao (theo phụ lục 1, 2, 3 và 4).

 

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò.

Thời gian tiêm phòng: 02 lần tiêm phòng trong năm, mỗi lần cách nhau 6 tháng. Lần 1: tháng 4 - 5/2023. Lần 2: tháng 10 - 11/2023. Nhu cầu vắc xin tiêm phòng đợt I/2023: 141.500 liều. Nhu cầu vắc xin tiêm phòng đợt II/2023: 141.500 liều.

Bò nuôi tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc

 

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI, VÙNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023: Đối tượng tiêm phòng:

  Đàn trâu bò của bà con đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao. Gồm các xã thuần dân tộc và các thôn xen ghép: Huyện Tuy Phong (xã Phan Dũng, thôn dân tộc xã Phong Phú). Huyện Bắc Bình (xã Phan Sơn, xã Phan Lâm, xã Phan Điền, xã Phan Tiến). Huyện Hàm Thuận Bắc (xã Đông Giang, xã Đông Tiến, xã La Dạ, thôn Ku Kê xã Thuận Minh, thôn Dân Hiệp xã Thuận Hòa). Huyện Hàm Thuận Nam (xã Hàm Cần, xã Mỹ Thạnh). Huyện Hàm Tân (thôn dân tộc xã Tân Hà, thôn dân tộc xã Tân Đức, thôn dân tộc xã Sông Phan, thôn dân tộc xã Tân Xuân). Huyện Tánh Linh (xã La Ngâu, xã Măng Tố, thôn dân tộc xã Đức Bình, thôn Đồng Me và thôn Bàu chim xã Đức Thuận, khu phố Trà Cụ và khu phố Tân Thành thị trấn Lạc Tánh, thôn dân tộc xã Suối Kiết, thôn dân tộc xã Gia Huynh, thôn 5 xã Đức Phú). Huyện Đức Linh (thôn dân tộc xã Trà Tân, thôn dân tộc xã Đức Hạnh, thôn dân tộc xã Mê Pu).

Tổng nhu cầu vắc xin tiêm phòng toàn tỉnh: 24.000 liều.

 

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023:

Đối tượng tiêm phòng: Gia cầm các loại bao gồm gà, vịt, ngan đẻ trứng giống, trứng thương phẩm, nuôi lấy thịt.

Tổng nhu cầu vắc xin tiêm phòng toàn tỉnh:  1.730.000 liều với số gia cầm được tiêm: 1.196.000 con (trong đó gà: 346.000; vịt: 850.000 con)

 

PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

Đối tượng tiêm vắc xin: Trâu, bò chưa được tiêm vắc xin hoặc đã tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ (theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin); không có biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh VDNC và các bệnh truyền nhiễm khác.

Phạm vi và thời điểm tiêm vắc xin: Hằng năm, tổ chức 1 đợt tiêm phòng chính (thời điểm trước mùa phát triển của các véc tơ truyền bệnh VDNC như ruồi, muỗi, ve, mòng,...) đồng loạt cho trâu, bò trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng.  Khi có dịch bệnh xảy ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò (chưa được tiêm vắc xin hoặc đã được tiêm vắc xin VDNC nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ) trong phạm vi bán kính tối thiểu 100 km tính từ ổ dịch VDNC hoặc theo địa giới hành chính cấp huyện của địa phương có dịch bệnh VDNC và huyện liền kề xung quanh địa phương có dịch bệnh VDNC.

Tổng nhu cầu vắc xin tiêm phòng toàn tỉnh: 141.500 liều.

 

QT