Đang online: 30
Hôm nay: 404
Trong tuần: 2467
Trong tháng: 9549
Tổng truy cập: 602597

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2021

Thứ Hai 26/04/2021 14:19
1351

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2021

Sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP là Chương trình được Tỉnh, Ngành quan tâm và chỉ đạo triển khai hàng năm. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã khiến việc xuất khẩu các loại nông sản nói chung và thanh long Bình Thuận nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề; tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu bị hạn chế hoặc ngừng trệ để kiểm soát dịch bệnh dẫn đến hàng hóa tồn đọng, giá cả thanh long không ổn định làm cho tư tưởng của một số bà con dao động, tình hình sản xuất bị trì trệ, người dân điêu đứng; chính vậy, việc phát triển thanh long nói chung và theo hướng VietGAP là hết sức khó khăn.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm thanh long Bình Thuận trong sản xuất và sơ chế, bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ cho yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông là đơn vị thường trực được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2021.

Mục tiêu  đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 10.500ha thanh long sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, và phấn đấu đến cuối năm là 11.000ha.

Trong năm 2021, không có diện tích hết hạn phải thực hiện tái cấp mà sẽ triển khai thực hiện chứng nhận mới và đánh giá giám sát các tổ chức/cơ sở được cấp chứng nhận còn hiệu lực chứng nhận, cụ thể như sau:

STT

Địa phương

Chỉ tiêu đăng ký chứng nhận mới năm 2021

Chỉ tiêu đánh giá giám sát năm 2021

Diện tích (ha)

Số cơ sở

Diện tích (ha)

Số cơ sở

A

Toàn tỉnh

915

68

11.419,47

505

1

Hàm Thuận Nam

650

42

6.890,6

505

2

Hàm Thuận Bắc

35

3

3.546,29

224

3

TP. Phan Thiết

10

1

89,84

8

4

Bắc Bình

150

15

602,53

42

5

Hàm Tân

20

2

86,76

7

6

TX. Lagi

30

3

147,05

7

7

Tuy Phong

20

2

56,4

6

Đối với diện tích đăng ký chứng nhận mới: cơ sở phải thực hiện sản xuất theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt phần 1: trồng trọt, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và an toàn lao động, triển khai thực hiện thực địa khu vực sản xuất phù hợp theo yêu cầu của VietGAP.

Đối với diện tích còn hiệu lực chứng nhận: cơ sở phải duy trì sản xuất theo VietGAP, chú trọng đến công tác truy xuất nguồn gốc, thực hiện viết nhật ký sản xuất thường xuyên và lưu ý đến việc sử dụng hoát chất, thuốc BVTV phải đảm bảo an toàn và thời gian cách ly theo quy định của từng loại sản phẩm./.

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt tại đây

Ngô Đồng