Phòng trừ Rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, xoắn lá (9:19' 24/5/2019)
Xem biện pháp phòng trừ tại đây: Phòng Trừ Rầy nâu.pdf

Các tin tiếp
Quy trình Kỹ thuật (tạm thời): Ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) ĐỐI VỚI LÚA CẤY   (8/4/2019)
Quy trình Kỹ thuật (tạm thời): Ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) đối với lúa gieo sạ   (8/4/2019)
12 ĐIỂM CẦN CHÚ Ý ĐỂ GIEO TINH NHÂN TẠO HEO THÀNH CÔNG   (24/10/2018)
Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu   (31/8/2016)
QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BỆNH ĐỐM NÂU HẠI THANH LONG   (31/8/2016)
QUY TRÌNH TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY TRÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN   (23/12/2015)
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠM THỜI THÂM CANH MÍA (Theo Quyết định số 383/QĐ-TT-CCN, ngày 27/8/2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt)   (10/9/2015)
TÓM TẮT QUY TRÌNH XỬ LÝ CÀNH, QUẢ THANH LONG BỊ BỆNH   (10/12/2014)
Trang
1