HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG TÁI CẤU TRÚC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG MỚI (8:50' 26/10/2015)

Hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ được kỳ vọng như là giải pháp trọng yếu để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình Quốc gia về công nghệ cao đến năm 2020. Nhiều chính sách đã được ban hành bước đầu đã tạo được sự chuyển biến, tuy nhiên việc doanh nghiệp ứng dung công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập vế cơ chế, chính sách cũng như việc tiếp cận nguồn vốn…

Để đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trên, Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Trung ương Hiệp hội phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo: “DN ứng dụng công nghệ cao trung tái cấu trúc ngành nông nghiệp và xây dụng Nông thôn mới” tại tỉnh Long An vào ngày 20 tháng 10 năm 2015.

Đến tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo của các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao Neb 26 của Mỹ; đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Đông Nam bộ, ĐBSCL và các nông dân tiên tiến. Thông qua chương trình, các đại biểu được các nhà khoa học nhấn mạnh về kỹ thuận phân bón công nghệ cao nhằm giảm thiểu thất thoát trong sản xuất; theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới thì có đến 50% lượng phân thất thoát trong quá trình sản xuất do phân tan nhanh trực di vào đất, bị cố định trong keo đất… lượng phân này theo mạch nước ngầm vào ao hồ, giếng… gây ô nhiễm môi trường và ngộ độc khi sử dụng.

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất phân chậm tan để cây hấp thu từ từ vừa giảm tổn thất phân bón vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa nâng cao giá trị nông sản, tăng giá trị cạnh tranh. Cũng tại hội nghị các đại biểu được giới thiệu một số loại phân bón ứng dụng công nghệ cao như: Neb 26, Bio black Nitrogen, DAP AH+, ure xanh; đặc biệt Việt Nam đã ứng dụng thành công công nghệ Nano trong sản xuất và vi sinh vật chức năng đã làm tăng hiệu suất phân bón mới, giảm thất thoát phân bón từ 25 – 30 %, tăng giá trị nông sản.

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam, cho biết: Việc áp dụng công nghệ cao vào SX nông nghiệp và xây dựng NTM là điều cần thiết hiện nay, mục tiêu nâng cao giá trị nông sản tốt để có thể cạnh tranh, thúc đẩy ngành sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại hóa sản xuất hàng hóa lớn, năng suất và chất lượng cao để tạo sức cạnh tranh tốt, đó chính là mục tiêu Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình Quốc gia về công nghệ cao đến năm 2020.

Hội thảo cũng đưa ra các qui định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận và chính sách hỗ trợ phát triển đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tái cấu trúc ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.

Hồ Công Bình